مصاحبه ها

خدمت داوطلبانه در موسسات خیریه و ضرورت آن   گفت و گوی خبرگزاری تابناک همدان با مهناز کریمی، مسئول فعالیت های داوطلبانه دارالاکرام: (NGOs ) سازمانهای مردم نهاد طیف وسیعی از نهادهای مدنی غیردولتی را در برمی گیرند که توسط مردم شکل یافته و با مشارکت و همکاری آنان به فعالیت خود ادامه میدهند. امروزه […]

گفت و گوی خبرگزاری فردا نیوز با صبا علیخانی همیار معتمد دارالاکرام   هر سازمانی برای دستیابی به اهداف خویش نیاز به تعیین چشم اندازهایش دارد، برای رسیدن به چشم اندازها، سازمان بایستی اصول و ارزش هایش را مشخص نماید تا در طول مسیر از آسیب های ناشی از کم رنگ شدن یا تغییر ارزشها […]

گفت و گوی خبرگزاری راوی امروز با عزت مظلومی مدیر شعبه شیراز دارالاکرام   هر سازمانی برای دستیابی به اهداف خویش نیاز به تعیین چشم اندازهایش دارد، برای رسیدن به چشم اندازها، سازمان بایستی اصول و ارزش هایش را مشخص نماید تا در طول مسیر از آسیب های ناشی از کم رنگ شدن یا تغییر […]

گفت و گوی خبرگزاری ایسنا با فاطمه لیاقتی مدیر شعبه البرز دارالاکرام   موسسات خیریه از جمله مشاغلی هستند که اغلب پشتوانه مردمی دارند و برای رسیدگی به مشکلات افراد جامعه فعالیت می کنند. به عبارتی دیگر، این موسسات، از جمله بنیادهایی هستند که به صورت خصوصی یا دولتی به مردم کمک می کنند. این […]

  گفت و گوی خبرگزاری اکوناپرس با بتول مهریزی مدیر شعبه ورامین موسسه خیریه دارالاکرام   موسسات خیریه از جمله مشاغلی هستند که اغلب پشتوانه مردمی دارند و برای رسیدگی به مشکلات افراد جامعه فعالیت می کنند. به عبارتی دیگر، این موسسات، از جمله بنیادهایی هستند که به صورت خصوصی یا دولتی به مردم کمک […]

گفت و گوی پایگاه خبری همت خبر با محمد غفوری زاده مدیر شعبه ایلام موسسه خیریه دارالاکرام   موسسه خیریه یک نوع از کسب و کار است که معمولا نهادی مردمی است و به طور غیر انتفاعی در جهت رسیدگی به مشکلات مختلف فعالیت می نماید. به طور کلی این نوع از کسب  و کار […]

  گفت و گوی پایگاه خبری همت خبر با منوچهر دهشیری مدیر شعبه قم موسسه خیریه دارالاکرام:   هر سازمانی برای دست یابی به اهداف خویش نیاز به تعیین چشم اندازهایش دارد، برای رسیدن به چشم اندازها، سازمان بایستی اصول و ارزش هایش را مشخص نماید تا در طول مسیر از آسیب های ناشی از […]

گفت و گوی خبرگزاری اکونا پرس با مرضیه واثقی مدیر شعبه جهرم موسسه دارالاکرام موسسه خیریه با هدف کمک به بهبود زندگی افراد نیازمند  تشکیل می شود. موسسه خیریه کسب و کاری است که معمولا به طور غیر انتفاعی در جهت رسیدگی به مشکلات مختلف فعالیت می نماید.  که به طور کلی این نوع از کسب  […]

گفت و گوی خبرگزاری سلامت، تبنا، با مریم تقوی مدیر شعبه مشهد موسسه خیریه دارالاکرام   یک موسسه خیریه ممکن است به فعالیت های مذهبی، آموزشی و یا سایر فعالیت های مرتبط با منافع عمومی و بشر دوستانه بپردازد. قوانین هر موسسه خیریه بسته به این که در چه کشوری فعالیت می کند ممکن است […]

متن زیر گفت و گویی است با ایرج اسدی آرا، مدیر واحد مددکاری موسسه خیریه دارالاکرام: فقدان سرپرست موثر تبعات بسیاری برای کودکان به همراه دارد که نیازمند رسیدگی های خاص است و نمی‌توان تنها به اهدای هزینه تحصیل به این کودکان بسنده کرد و سایر مشکلات آنها را نادیده گرفت. مواجه شدن با این […]