مصاحبه

میثم حاجی نمکی نماینده و همیار موسسه دارالاکرام در شعبه رودبار جنوب کرمان: “وضعیت تحصیل در جنوب کرمان با مشکلاتی مواجه است”      متاسفانه کشور ما با معضل ترک تحصیل دانش آموزان در مقاطع مختلف به ویژه مقطع اول و دوم متوسطه مواجه است. آمارهای رسمی نهادهای ذی ربط نیز موید آن است که […]

مصطفی میر احمدی زاده مدیرعامل موسسه خیریه دارالاکرام: “به دانش آموزان صدقه نمی دهیم” موسسه خیریه دارالاکرام از سال 1380 به منظور حمایت از تحصیل کودکان مستعد بازمانده از تحصیل یا در خطر ترک تحصیل ناشی از مشکلات اقتصادی و فرهنگی تاسیس شد. از سال 1380 تا کنون بیش از 5300 دانش آموز بورسیه شده […]