اجازه نامه مراجع عظام تقلید و علما

با عنایت مراجع عظام تقلید و تاکید بر ضرورت توجه به کسب علم و دانش و تحصیل افراد واجد شرایط، اجازه جمع آوری وجوهات شرعی(خمس) و صرف مبالغ پرداختی مقلدین صادر گردید.
شیوه عمل موسسه در مورد دریافت خمس:
پس از واریز مبلغ به حساب، موسسه از جانب شما آن را برای دفتر مرجع تقلیدتان می برد و توضیح می دهد که این مبلغ خمس از طرف خیرین واریز شده و در صورت صلاحدید می توانید اجازه بخشی از آن را بدهید تا در امور موسسه و ایتام صرف شود. بسیاری از مراجع تقلید این اجازه را به موسسه می دهند سپس قبض مبلغ را به نام شخص نیکوکار صادر و به ما می دهند و موسسه نیز آن را به پست الکترونیک پرداخت کننده مبلغ، ارسال می کند. مبلغ تخصیص یافته به موسسه صرف امورایتام وخدمات موسسه می شود. سپس در صورت تمایل پرداخت کننده خمس، شرح مصرف مبلغی که در اختیار قرار گرفته، به اطلاع ایشان می رسد.

توضیحی در مورد خمس شرعی:

در مذهب شیعه یک پنجم مازاد درامد سالانه هر فرد، پس ازکسر هزینه ها  خمس نام دارد. پرداخت خمس از واجبات دینی اسلام است و کسی که آن را پرداخت نکند جدا از اینکه معصیت کرده مالش نیز حلال نیست به این معنا که مثلا اگر نمازش را در لباسی که خمس آن را نداده  بخواند، باطل می باشد.

مصرف خمس:

خمس نوعی مالیات شخصی اسلامی است و اگر هر فرد خمس خود را پرداخت و این مبلغ در مصارف شایسته مصرف شود بسیاری از مشکلات اجتماع مخصوصا قشر نیازمند حل می شود.

خمس شامل ۲ بخش است:

الف- سهم امام:که در حقیقت متعلق به امام زمان(عج) می باشد و در زمان غیبت بنا بر عرف متداول در اختیار مراجع تقلید که نایبان امام زمان(عج) محسوب می شوند قرار می گیرد. ایشان نیز این مبالغ را در مصارفی مانند حفظ دین,کمک به فقرا و … می رسانند.
ب- سهم سادات:این بخش خمس باید صرف بهبود زندگی ورفع نیاز سادات نیازمند شود .

اجازه‌نامه مراجع عظام تقلید و علما
اجازه‌نامه مراجع عظام تقلید و علما
اجازه‌نامه مراجع عظام تقلید و علما

اجازه‌نامه مراجع عظام تقلید و علما

اجازه‌نامه مراجع عظام تقلید و علما