Skip to content

شعب دارالاکرام

در چه نقطه‌ای هستیم و می‌خواهیم به کجا برسیم؟

تاکنون توانسته‌ایم بیش از 8000 دانش‌آموز را از طریق 25 شعبه در بیشتر از 100 شهر شناسایی، جذب و به ایشان بورسیه تحصیلی و خدمات پنج‌گانه اعطا کنیم.

هدف ما بهره‌مندی تمام کودکان و نوجوانان از خدمات آموزش و پرورش، مددکاری اجتماعی و روانشناسی فارغ از شرایط نامناسب اقتصادی یا نداشتن سرپرست موثر با در نظر گرفتن سه اصل خرد، مهربانی و کرامت است.

1390

مشهد

دارالاکرام مشهد در سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۶۶۸ دانش‌آموز بورسیه‌شده است و با حضور داوطلبانه ۱۴۷۳ همیار متعهد و ۵۸ مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت آموزشی از دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیرنقدی که طی سال ۱۴۰۰ به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاوره، بهداشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته، معادل ۱۸۲۳۷۶۳۵۳۱۹ ریال است و مجموع بورسیه واریز شده برای دانش‌آموزان ۱۸۵۶۵۸۴۷۲۵۶ ریال می‌باشد.
1390
1392

قم

دارالاکرام درسال ۱۳۹۲ دومین شعبه خود را در شهر قم و با رویکرد توسعه فعالیت‌های موسسه افتتاح کرد تا بتواند خدمات فرهنگی؛ آموزشی؛ بهداشتی و درمانی؛ کارآفرینی و معیشتی خود را به دانش‌آموزان این شهر ارائه نماید.
1392
۱۳۹۳

تهران

دارالاکرام تهران در سال ۱۳۹۳ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۳۲۴ دانش‌آموز بورسیه شده است و با حضور داوطلبانه ۸ همیار متعهد و ۱۳ مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت آموزشی از دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیرنقدی که طی سال ۱۴۰۰ به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاوره، بهدشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته معادل ۳۱۸۹۰۰۰۰۰۰ ریال است و مجموع بورسیه واریزشده برای دانش‌آموزان ۷۷۷۶۰۰۰ ریال می‌باشد.
۱۳۹۳
1393

شیراز

دارالاکرام در سال ۱۳۹۳ سومین شعبه خود را در استان فارس و شهر شیراز با رویکرد توسعه فعالیت‌های موسسه افتتاح کرد تا بتواند خدمات آموزشی؛ فرهنگی؛ بهداشتی و درمانی؛ کارآفرینی و معیشتی را به صورت بهینه به دانش‌آموزان مستعد این شهر ارائه دهد و گام موثری در راستای توانمندسازی فرزندان شیراز بردارد.
1393
1394

البرز

شعبه البرز به عنوان پنجمین شعبه دارالاکرام، در سال ١٣٩٤ آغاز به کار کرد. در حال حاضر، شعبه البرز با تنها یک دفتر نمایندگی، دارای ۳۷۷ دانش‌آموز بورسیه‌شده است و با حمایت‌های داوطلبانه ۲۰ همیار متعهد و ۶ مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیر نقدی که طی سال ۹۹ به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاور، بهداشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته است، مبلغی معادل ۴۱۶ میلیون و ۴ هزار ریال است. همچنین در سال ۹۹، مجموع بورسیه تحصیلی و دیگر دریافتی‌های نقدی دانش‌آموزان این شعبه که با انعقاد قرارداد بورسیه به صورت نقدی به حساب بانک ملت آنها واریز شده است مبلغ ۱۱ میلیارد و ۴۲۳ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۱۵۴ ریال می‌باشد.
1394
1395

نجف آباد

دارالاکرام در سال ۱۳۹۵ ششمین شعبه خود را در استان اصفهان و شهر نجف‌آباد و با رویکرد توسعه فعالیت‌های موسسه افتتاح کرد تا در آینده با گسترش فعالیت خود در دیگر استان‌ها نیز ارائه‌ی خدمات آموزشی را برای دانش‌آموزان مستعد تحصیل و واجد شرایط فراهم کند.
1395
1395

جهرم

در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۱۹۹ دانش‌آموز بورسیه شده است و با حضور داوطلبانه ۱۹۲ همیار متعهد و ۱۰۸ مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت آموزشی از دانش‌آموزان مساعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد.
1395
1395

ایلام

دارالاکرام ایلام در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد. ️این شعبه در حال حاضر دارای ۵۵ دانش‌آموز بورسیه شده است و با حضور داوطلبانه ۱۳ همیار متعهد و ۹ مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت آموزشی از دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. ️طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیرنقدی که طی سال ۱۴۰۰ به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاوره، بهدشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته معادل ۶۲۸۳۵۶۹۳۲ ریال است. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز به ترتیب ۱۶۱ و ۵۹ دانش‌آموز در این شعبه بورسیه شده بودند. در شعبه ایلام در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۳۲ و ۳۹ همیار و نیز ۱۳ مددکار مجرب همراه شعبه بودند.
1395
1396

آذرشهر

در سال ۱۳۹۶ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۱۹۵ دانش‌آموز بورسیه شده است و با حضور داوطلبانه ۴۰ همیار متعهد و ۸ مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت آموزشی از دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیرنقدی که طی سال ۱۴۰۰ به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاوره، بهداشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته، مبلغی معادل ۱۳ میلیارد ریال است و مجموع بورسیه واریز شده برای دانش‌آموزان ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال می‌باشد. در سال ۱۳۹۹، مجموعا مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بورسیه تحصیلی برای دانش‌آموزان این شعبه واریز شده است. ارزش ریالی کالا و خدمات خریداری‌شده برای دانش‌آموزان در این سال معادل ۵ میلیارد ریال است.
1396
1396

زاهدان

در سال ۱۳۹۶ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۳۹۳ دانش‌آموز بورسیه شده است و با حضور داوطلبانه ۲۶ همیار متعهد و ۴۹ مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت آموزشی از دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیرنقدی که طی سال ۱۴۰۰ به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاوره، بهداشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته، معادل ۵۰۶۸۸۵۰۰۰۰ ریال است و مجموع بورسیه واریز شده برای دانش‌آموزان ۶۳۴۰۰۰۸۴۶۰ ریال می‌باشد.
1396
1397

جیرف

در سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۴۸۸ دانش‌آموز بورسیه شده است و با حضور داوطلبانه ۲۷ همیار متعهد و ۴۰ مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت آموزشی از دانش‌آموزان مساعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیرنقدی که طی سال ۱۴۰۰ به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاوره، بهدشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته معادل ۲۵۳۸۳۰۰۰۰۰ ریال است.
1397
1397

آستارا

دارالاکرام در توسعه فعالیت‌های خود در سراسر کشور به همراه معرفی سامانه به مهربانی در سال‌های اخیر، سیزدهمین شعبه خود را در ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ در شهر آستارا با همت مسئولین شهرستان و جمعی از خیرین در حمایت از آموزش کودکان و نوجوانانِ مستعد فاقد سرپرست موثر تاسیس کرد و در همان ابتدای فعالیت خود در این استان ۱۳۰ دانش‌آموز را شناسایی و بورسیه کرد.
1397
1397

خمین

دارالاکرام در توسعه فعالیت‌های خود در سراسر کشور به همراه معرفی سامانه به مهربانی در سال‌های اخیر، دوازدهمین شعبه خود را در ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ در خمین با همت خیرین و بانیان این شهر در حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانانِ مستعد فاقد سرپرست موثر تاسیس کرد.
1397
1398

شوش

دارالاکرام شوش در سال ۱۳۹۸ آغاز به کار کرد. این شعبه در ابتدای تاسیس ۶۸ دانش‌آموز را بورسیه کرده بود. درسال ۹۹ نیز موفق به بورسیه ۵۱ دانش‌آموز شد. ۶۹ دانش‌آموز نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ در دارالاکرام بورسیه شدند. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیرنقدی که طی سال ۱۴۰۰ به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاوره، بهدشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته معادل ۴۹۳۷۵۸۹۴۵۰۰ ریال است و مجموع بورسیه واریزشده برای دانش‌آموزان ۳۱۱۰۴۸۳۲۰۰۰ ریال می‌باشد.
1398
1398

بوشهر

دارالاکرام بوشهر در سال ۱۳۹۸ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۲۵۵ دانش‌آموز بورسیه شده، ۲۲ دانش‌آموز ترخیص شده، ۵۰ دانش‌آموز در انتظار بورسیه است و با حضور داوطلبانه ۱۲۰ همیار متعهد، ۲۰ بانی نیک‌اندیش (پشتیبان) و ۱۵ مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت آموزشی از دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیرنقدی که به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاوره، بهداشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته، به ترتیب سال به شرح زیر است: سال ۱۳۹۸: مبلغ دوازده میلیون و چهارصد هزار ریال سال ۱۳۹۹: مبلغ ۳ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۲۹۸ هزار ۴۶۰ ریال سال ۱۴۰۰:مبلغ مبلغ ۶ میلیارد و چهارصد و یازده میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار و ده ریال سال ۱۴۰۱: پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار و ده ریال همچنین در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱، مجموع بورسیه تحصیلی و دیگر دریافتی‌های نقدی دانش‌آموزان این شعبه که با انعقاد قرارداد بورسیه به صورت نقدی به حساب بانک ملت آنها واریز شده مبلغ ۳۲۰۲۱۱۵۸۴۴۰ ریال است .
1398
1399

رودبار جنوب

خیریه رودبار جنوب به عنوان هجدهمین شعبه دارالاکرام، در پایان سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۲۰۲ دانش‌آموز بورسیه شده است و با حمایت‌های داوطلبانه ۱۰ همیار متعهد و ۸ مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیر نقدی که طی پایان سال ۹۹ به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاوره، بهداشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته است، مبلغی معادل ۲۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال است. همچنین در سال ۹۹، مجموع بورسیه تحصیلی و دیگر دریافتی‌های نقدی دانش‌آموزان این شعبه که با انعقاد قرارداد بورسیه به صورت نقدی به حساب بانک ملت آنها واریز شده است مبلغ ۱ میلیارد و ۷۴۷ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۸۰ ریال می‌باشد.
1399
1399

ورامین

دارالاکرام ورامین در سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۴۳ دانش‌آموز بورسیه شده است و با حضور داوطلبانه ۳ همیار متعهد و یک مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت آموزشی از دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیرنقدی که طی سال ۱۴۰۰ به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاوره، بهداشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته، معادل ۵۰۱۶۴۰۰۰۰۰۰ ریال است و مجموع بورسیه واریز شده برای دانش‌آموزان ۱۳۸۸۹۷۷۲۱۲۰ ریال می‌باشد.
1399
1399

زابل

شعبه زابل جنوب به عنوان هفدهمین شعبه موسسه دارالاکرام، در پایان سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۱۳۲ دانش آموز بورسیه شده است و با حمایت های داوطلبانه ۱۲ مددکار مجرب به فعالیت های خود در زمینه حمایت تحصیلی از دانش آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می دهد. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیر نقدی که طی پایان سال ۹۹ به صورت رایگان در حوزه های آموزش، مشاوره، بهداشت و درمان، مددکاری، اشتغال زایی و کار آفرینی به دانش آموزان این شعبه تعلق یافته است، مبلغی معادل ۶ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال است. همچنین در سال ۹۹، مجموع بورسیه تحصیلی و دیگر دریافتی های نقدی دانش آموزان این شعبه که با انعقاد قرارداد بورسیه به صورت نقدی به حساب بانک ملت آنها واریز شده است مبلغ ۷۱۵ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۲۳۰ ریال می باشد.
1399
1399

بیرجند

دارالاکرام بیرجند در سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۱۵۵ دانش‌آموز بورسیه شده است و با حضور داوطلبانه ۱۵ همیار متعهد و ۱۳ مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت آموزشی از دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیرنقدی که طی سال ۱۴۰۰ به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاوره، بهداشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته معادل ۳۹۷۹۴۷۰۰۰۰ ریال است و مجموع بورسیه واریز شده برای دانش‌آموزان ۲۵۹۸۹۸۳۷۹۰ ریال می‌باشد. در سال ۱۳۹۹ نیز ۱۰۰ دانش‌آموز در این شعبه بورسیه شده بودند و ۴ همیار و ۱۰ مددکار همکاری می‌کردند. همچنین در سال ۹۹، مجموع بورسیه تحصیلی و دیگر دریافتی های نقدی دانش آموزان این شعبه که با انعقاد قرارداد بورسیه به صورت نقدی به حساب بانک ملت آنها واریز شده است مبلغ ۳۱۲ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۷۹۰ ریال می باشد.
1399
1399

مُهر

شعبه مُهر به عنوان بیست‌و‌یکمین شعبه دارالاکرام، در پایان سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۱۱۴ دانش‌آموز بورسیه شده است و با حمایت‌های داوطلبانه ۱۴ همیار متعهد و ۲۸ مددکار مجرب به فعالیت های خود در زمینه حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیر نقدی که طی سال ۹۹ به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاوره، روانشناسی، بهداشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته، مبلغی معادل ۳۱ میلیون ریال است. همچنین در سال ۹۹، مجموع بورسیه تحصیلی و دیگر دریافتی‌های نقدی دانش‌آموزان این شعبه که با انعقاد قرارداد بورسیه به صورت نقدی به حساب بانک ملت آنها واریز شده مبلغ یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۲۴۰ ریال است.
1399
1399

آمل

شعبه آمل به عنوان بیست‌و‌دومین شعبه دارالاکرام، در پایان سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۴۵ دانش‌آموز بورسیه شده است و با حمایت‌های داوطلبانه ۱۲ همیار متعهد و ۱۴ مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت تحصیلی از دانش‌‎آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیر نقدی که در سال ۹۹ به صورت رایگان در حوزه‌های آموزش، مشاوره، بهداشت و درمان، مددکاری، اشتغالزایی و کارآفرینی به دانش‌آموزان این شعبه تعلق یافته، مبلغی معادل ۵۰۴ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال است. همچنین در سال ۹۹، مجموع بورسیه تحصیلی و دیگر دریافتی‌های نقدی دانش‌آموزان این شعبه که با انعقاد قرارداد بورسیه به صورت نقدی به حساب بانک ملت آنها واریز شده مبلغ ۳۲۶ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۸۲۰ ریال است.
1399
1399

خاش

شعبه خاش به عنوان بیست‌و‌سومین شعبه موسسه دارالاکرام، در سال ١٣٩٩ آغاز به کار کرد. این شعبه در حال حاضر دارای ۳۹ دانش‌آموز بورسیه شده است و با حمایت‌های داوطلبانه ۵ همیار متعهد و ۱۰ مددکار مجرب به فعالیت‌های خود در زمینه حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای آماری، در سال ۹۹، مجموع بورسیه تحصیلی و دیگر دریافتی‌های نقدی دانش‌آموزان این شعبه که با انعقاد قرارداد بورسیه به صورت نقدی به حساب بانک ملت آنها واریز شده است مبلغ ۱۹۰ میلیون و ۳۱۱ میلیون هزار و ۹۰۰ ریال می‌باشد.
1399

خیریه های همیار

تاکنون توانسته‌ایم بیش از 8000 دانش‌آموز را از طریق 25 شعبه در بیشتر از 100 شهر شناسایی، جذب و به ایشان بورسیه تحصیلی و خدمات شتیبانی را از طریق خیریه های همکار ارائه بدهیم