Skip to content

هیأت مدیره دارالاکرام

درباره هیأت مدیره

امور اجرایی و تصمیم‌گیری‌ها در دارالاکرام، با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می‌شود. اعضای هیات مدیره داوطلبانی هستند که با دانش و درایت خود، این مجموعه را در راستایِ حمایت از آموزش کودکان و نوجوانان هدایت می‌کنند.

اختیارات هیأت مدیره

اسامی هیئت مدیره

ردیف
نام و نام خانوادگی اعضا
سمت
1
سید اسمعیل جلیلیان
موسس، عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره
2
بدرالملوک امام
عضو اصلی
3
مصطفی زین‌الدین
عضو اصلی و نایب‌رئیس هیأت مدیره
4
مصطفی میراحمدی‌زاده
مدیرعامل و عضو اصلی
5
سیدعبدا… جلیلیان
عضو اصلی و خزانه‌دار
6
رضا صدوقی
عضو اصلی
7
محمد احسان متقی
عضو اصلی
8
جعفر همایی
عضو اصلی
9
همایون حاجی‌خانی
عضو اصلی
10
بهنود الله‌وردی نیک
عضو علی‌البدل
11
منوچهر دهشیری
عضو علی‌البدل
12
الله‌کرم میرزایی تشنیزی
بازرس اصلی
13
سیدمحمدعلی آقا سید محمد کشمیری
بازرس علی‌البدل