Skip to content

خیریه زابل

معرفی خیریه زابل

خیریه زابل جنوب به عنوان هفدهمین شعبه موسسه دارالاکرام، در پایان سال 1399 آغاز به کار کرد.

  • این شعبه در حال حاضر دارای 132 دانش آموز بورسیه شده است و با حمایت های داوطلبانه 12 مددکار مجرب به فعالیت های خود در زمینه حمایت تحصیلی از دانش آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر ادامه می دهد.
  • طبق برآوردهای آماری، ارزش ریالی کالا و خدمات غیر نقدی که طی پایان سال 99 به صورت رایگان در حوزه های آموزش، مشاوره، بهداشت و درمان، مددکاری، اشتغال زایی و کار آفرینی به دانش آموزان این شعبه تعلق یافته است، مبلغی معادل 6 میلیون و 230 هزار ریال است.
  • همچنین در سال 99، مجموع بورسیه تحصیلی و دیگر دریافتی های نقدی دانش آموزان این شعبه که با انعقاد قرارداد بورسیه به صورت نقدی به حساب بانک ملت آنها واریز شده است مبلغ 715 میلیون و 437 هزار و 230 ریال می باشد.

مجوز فعالیت خیریه

اطلاعات تماس خیریه

شماره حساب خیریه

شماره حساب

شمارت کارت

موقعیت مکانی خیریه

اخبار خیریه