درباره ما

ما یک موسسه خیریه و مردم نهاد هستیم، که با حفظ کرامت و فارغ از مذهب، نژاد، ملیت و قومیت برای حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست موثر، که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی از ادامه تحصیل یازمی‌مانند، دور هم جمع شده ایم. البته حمایت از تحصیل صرفا بهانه ایست برای شناسایی عمیق‌تر آسیب‌های زندگی این دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان و تلاش در جهت رفع حداکثری این آسیب ها.

دارالاکرام حمایت همه جانبه (آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی، معیشتی و مشاوره و روانشناسی) از دانش آموزان تحت پوشش را با رعایت اصل احترام به کرامت ذاتی انسانی، سرلوحه کار خویش قرار داده و در جهت ارتقاء سطح علم و دانش و فرهنگ کودکان و نوجوانان ایران پهناور با حمایت و همراهی مردم عزیز فعالیت می نماید.

جهت آشنایی بیشتر با تمامی فعالیت های موسسه و نحوه کار دارالاکرام کاتالوگ مارا مطالعه کنید.