یک خانواده ایم

تامین لوازم تحریر برای بیش از 7 هزار دانش آموز مستعد فاقد سرپرست موثر

برآورد کل: 2میلیارد و 100 میلیون تومان
حمایت نیکوکاران گرامی تا این لحظه: 370میلیون تومان

این خانه خانه‌ی کرامت است و ما همه یک خانواده‌ایم …

با مشارکت در خرید لوازم تحریر برای ۷ هزار دانش‌آموز بااستعداد فاقد سرپرست موثر همراه خانواده‌ی بزرگ به‌مهربانی باشید.

شماره حساب:

3258100104846363

شماره کارت:

5022291017716331

✅ توسعه‌ی انسانی، از آموزش کودکان، تا شهروندان خوب.

همراه ما باشید:

https://yek.link/darolekram.mashhad
www.instagram.com/darolekram.mashhad

شماره تماس شعبه مشهد:
☎️ 05132291075

روابط عمومی موسسه دارالاکرام ـ شعبه مشهد