مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی برای کنکور سال 94 دانش آموزان

 

اولین جلسه مشاوره و برنامه ریزی درسی برای کنکور 94 در شعبه مشهد دارالاکرام برگزار شد. این کارگاه با هدف آمادگی دانش آموزان بورسیه برای کنکور 94 به صورت مستمر تا زمان کنکور ادامه خواهد داشت.

به گزارش واحد آموزش شعبه مشهد، این جلسه باحضور یکی از همیاران موسسه، جناب آقای شریعتی پور، کارشناس ارشد مشاوره برگزار شد که وی در ابتدا تاکید بر لزوم برنامه ریزی و زمانبندی ابتدایی برای مطالعه در ایام تابستان داشتند. ایشان برای آغاز برنامه ریزی کنکور، داشتن انگیزه، باور و پذیرش خود را از اصول اولیه دانستند و عنوان داشتند هیچ ناممکنی وجود ندارد و می توان با تلاش مداوم به نتیجه دلخواه رسید.

در پایان جلسه جداولی برای تابستان و چگونگی برنامه ریزی به دانش آموزان ارائه و مقرر شد در جلسه بعد  این جداول بررسی و مشکلات احتمالی رفع گردد.شایان ذکر است این جلسات مشاوره برای دانش آموزان بورسیه کنکوری، ماهی یکبار برگزار خواهد شد و بررسی مشکلات موجود بر سر راه کنکوری ها و همچنین نحوه مطالعه صحیح و مفید ارائه خواهد شد.