دانش‌آموز عزیز فرصتی که موسسه فرهنگی غدیر برای ما فراهم کرده استفاده کنید. با حل این پیک نوروزی و ارسال جواب ها به مددکار خود از ۱۰ تا ۲۰ امتیاز به هنگام دریافت بورسیه اردیبهشت استفاده کنید.
بر روی لینک دریافت پیک نوروزی مقطع تحصیلی خودتون کلیک کنید و فایل پیک نوروزی را دانلود کنید.

توضیحات موسسه فرهنگی غدیر:

ما در خانه فرهنگی غدیر بعنوان یک رسالت اجتماعی در شرایط فعلی جامعه تصمیم گرفتیم با استفاده از تجربه گرانسنگ سال‌های قبل آموزش وپرورش که اهدای پیک شادی بود، برای دوره دبستان در شش پایه و در دوره دبیرستان مرحله اول سه پایه(هفتم ،هشتم ونهم)در دروس مهم این مقاطع پیک نوروزی طراحی کرده و در اختیار موسسات فرهنگی و اجتماعی که با دانش آموزان تحت پوشش در ارتباط هستند قرار دهیم. به این امید که در این روزهای سخت شاید کمکی باشد جهت آموزش دانش آموزان مدارس دولتی وآسیب دیده تا در زمینه آموزش صدمه نبینند.
امید داریم دوستان جهت انتشار این پیک‌ها ما را یاری کنند تا بتوانیم در این زمینه به اهداف خود که همانا انتشار خیر در بعد اموزش هست دست یابیم.

http://t.me/khaneghadir

دانلود پیک نوروزی پایه اول

دانلود پیک نوروزی پایه دوم

دانلود پیک نوروزی پایه سوم

دانلود پیک نوروزی پایه چهارم

دانلود پیک نوروزی پایه پنجم

دانلود پیک نوروزی پایه ششم

دانلود پیک نوروزی پایه هفتم

دانلود پیک نوروزی پایه هشتم

دانلود پیک نوروزی پایه نهم