برای دیدن جزئیات خبر به لینک های زیر مراجعه کنید:

خبرگزاری پانا:
http://pana.ir/news/1290395

http://pana.ir/photo/1290617
خبرگزاری فردو:
https://www.fordu.ir/fa/news/14513/
خبرگزاری نسیم قم:
https://nasimeqom.com/?p=48258
خبرگزاری خبر فارسی:
https://khabarfarsi.com/u/105393105