در این جلسه :

تست شخصیت شناسی mbti از بچه ها گرفته شد و نتیجه تست تحلیل و ارزیابی شد و تیپ شخصیتیه بچه ها شناسایی شد

سوالات رسالت فردی برای بچه فرستاده شد ،
🔰رسالت فردی یعنی چی؟

من برای چه چیزی آفریده شده ام؟قرار در زندگی در چه مسیری حرکت کنم؟به چه هدفهایی برسم؟با چه افرادی معاشرت داشته باشم؟چه شغل و کاری را دوست دارم و مایل به پیشرفت در آن شغل هستم؟