برگزاری جلسه مشاوره و هدایت تحصیلی برای ۱۱ نفر از دانش آموزان پایه نهم با رعایت نکات بهداشتی در محل دفتر موسسه با حضور آقای نوبخت معاون محترم فنی و حرفه ای شهرستان خمین به مدت ۲.۵ ساعت برگزار گردید جلسه بسیار مفیدی بود و با پیشنهاد آقای نوبخت قرار شد بازدیدی از کلاسهای فنی و حرفه ای داشته باشند.همچنین جلسه مشاوره قبل از کنکور برای دانش اموزان پایه ۱۲ با حضور آقای شایسته برگزار شد.