برگزاری جلسه مشاوره آموزشی برای دانش آموزان کنکوری

پیرو برگزاری جلسات مشاوره در زمینه های مختلف، یک جلسه مشاوره آموزشی ـ انگیزشی برای دانش آموزان کنکوری به صورت حضوری (با تعداد محدود) برگزار شد.

همراه ما باشید:

https://yek.link/bemehrbani.mashhad

شماره تماس شعبه مشهد:
☎️05132291075-6

روابط عمومی موسسه دارالاکرام ـ شعبه مشهد