موسسه دارالاکرام که مسئولیت دانش آموزان مستعد تحصیل فاقدسرپرست موثر را برعهده دارد، هدایت دانش آموزان به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه آن ها و به تناسب امکانات و نیازهای کشور را تحت عنوان هدایت تحصیلی یاد می کنند.

این رویه چند سالی است که به منظور هدفمند نمودن انتخاب رشته درموسسه دارالاکرام شعبه قم اجرا می گردد و از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است و مورد حمایت جدی موسسه قرار می گیرد.
 به همین مناسبت اولین جلسات هدایت تحصیلی درسال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ برای ۵۸ دانش آموز دختر و پسر، کلاس نهم ازطرف موسسه دارالاکرام شعبه قم دردو روز به صورت جداگانه باهمکاری اداره کل آموزش و پرورش و سازمان فنی وحرفه ای در هنرستان کارودانش دخترانه فخری و هنرستان فنی وحرفه ای پسرانه شهید چمران به صورت جداگانه با حضور اساتید بزرگوار جناب حجت الاسلام قاسمی نیا معاون مدیرکل آموزش وپرورش و جناب آقای بهرامی و مدیران هنرستان ها جناب آقای محمودی و سرکارخانم مکاری برگزار گردید، در پایان هرجلسه بعد از پرسش و پاسخ، دانش آموزان و والدین از کارگاهای موجود بازدید به عمل آوردند که مورد استقبال بی نظیر خانواده ها قرارگرفت.