مناسبتی

دارالاکرام؛ خانه کرامت  ۲۰ سال از روزی که اولین خشت های خانه کرامت بنا نهاده شده می گذرد. خانه ای ساده اما با صفا. خانه ای خشتی اما مانند شیشه شفاف و مانند آب زلال؛ آن قدر زلال که اشعه های آفتاب صداقت از لایه لایه های آن به آسانی می گذرد و از آیینه […]

در اغلب کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه بسیاری از جوانان در شرایطی فارغ التحصیل می شوند که مهارت های مورد نیاز شغلی را کسب نکرده اند و در حالی وارد بازار کار می شوند که از مهارت های لازم برخوردار نیستند. با توجه به نقش موثری که توانمندی در این مهارت ها […]