کلاس های آموزش طراحی.خطاطی و نقاشی در آموزشگاه آقای حسینی برای ۱۲ نفر از دانش آموزان موسسه دارالاکرام برگزار شد.این کلاسهای هنری در یک جو آرام و دوستانه و با آموزش هنرمندانه آقای حسینی حدود یک ساعت ادامه دارد.این کلاسها به صورت آزاد برای هر هنرجو ۲۰۰هزار تومان هزینه دارد ولی با ارتباطی که آقای حسینی با فضای دارالاکرام دارند و همکاری که قبلاً با ما داشتند برای دانش آموزان ما رایگان انجام میشود.🙏🌹🙏