به گزارش روابط عمومی شعبه شیراز، سرکار خانم امام، رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی دارالاکرام، روز جمعه 1393/9/14 از شعبه شیراز بازدید و روند آغاز به کار این شعبه را بررسی نمودند.

ایشان ضمن بازدید، راهنمائی هایی درخصوص شروع به کار موسسه و لزوم انجام بعضی امور مهم ارائه نمودند. مقرر شد در اسرع وقت برای پیشبرد فعالیت های دارالاکرام در شهر شیراز، هماهنگی های مورد نیاز در خصوص استخدام نیروها و همچنین شناسایی و بورسیه نمودن دانش آموزان واجد شرایط صورت پذیرد.

لازم به ذکر است در حال حاضر شعبه شیراز تجهیز شده و آماده فعالیت در راستای اهداف موسسه است.