موسسه خیریه دارالاکرام در راستای حمایت از دانش آموزان مستعد تحصیل و شناسایی دانش آموزانی که دارای استعدادهای برتر در زمینه تحصیل، علم آموزی، هنری و ورزشی هستند، و فقر اقتصادی مانع دسترسی آنها به امکانات مورد نیاز جهت رشد و بالندگی استعدادهای آنها شده است، مورد حمایت خود قرار می دهد.

دارالاکرام در تلاش است با همکاری همیاران و حامیان امکانات لازم را برای شکوفایی فرزندان توانمند خود فراهم نماید. و با هماهنگی اماکن معتبر ورزشی امکان استفاده از ظرفیت های این مجموعه ها را برای دانش آموزان فراهم نماید.

از جمله اقداماتی که در این حوزه صورت می پذیرد، شامل موارد ذیل می باشد:
•پشتیبانی از راه اندازی مراکز آموزشی فوتبال و فوتسال در شهرهای محل استقرار شعب
•شناسایی و معرفی دانش آموزان علاقمند به ورزشهای رزمی
•برگزاری برنامه های ورزشی گروهی
•شناسایی و معرفی استعدادهای برتر به مراکز معتبر ورزشی در زمینه فوتبال، شنا و ….
•هماهنگی جهت حضور و بهره برداری دانش آموزان بورسیه از امکانات و خدمات اماکن ورزشی