انعقاد تفاهم نامه مشترک موسسه فرهنگی “اخوت” با “دارالاکرام”/ نخبگان تحصیلی نانوتکنولوژی را فرا می گیرند

نشست مشترک مدیران ارشد موسسه فرهنگی “اخوت” با موسسه “دارالاکرام” درمحل شعبه قم برگزار گردید.

دراین نشست متقی، مدیر عامل موسسه فرهنگی دارالاکرام با تشریح فعالیت های موسسه و ارائه گزارش کامل از اقدامات صورت گرفته، ضرورت حمایت از تحصیل کودکان را عنوان نمودند.

در ادامه این نشست سرکشیکیان مدیر گروه علمی موسسه فرهنگی “اخوت” نحوه کار موسسه متبوع خود را تشریح و زمینه های همکاری مشترک را بیان نمود.

بنابر این گزارش، در راستای تعاملات فیمابین طرفین تفاهم نامه ای بنابر شرح ذیل امضا نمودند:

1- معرفی نخبگان موسسه جهت انجام کارهای علمی- فرهنگی

2- معرفی دانش آموزان بورسیه جهت شرکت در اردوهای فرهنگی و هنری

3- معرفی دانش آموزان جهت شرکت در کلاس های نانو تکنولوژی در همه استان ها

4- معرفی دانش آموزان جهت جذب حامی

5- معرفی موسسه اخوت به موسسه عترت بوتراب جهت عضویت در انجمن خیریه های ایتام کشور

تفاهم نامه اخوت