Skip to content

عضویت

عضوی از خانواده دارالاکرام باشید

فقط با پرداخت حق عضویتی کوچک، در حمایت از آموزش دانش‌آموزان بااستعداد سهمی بزرگ داشته باشید. این حمایت از دانش‌آموزانی است که با وجود داشتن انگیزه و استعداد، به علت مشکلات اقتصادی، ناگزیر به ترک تحصیل شده‌اند.

حامی هزاران کودک باشید

با عضویت در دارالاکرام از ترک تحصیل بیش از 8 هزار دانش‌آموز مستعد فاقد سرپرست موثر پیشگیری می‌کنید که اگر در شرایطی برابر با بقیه همسالان خود قرار داشته باشند، می‌توانند از موفق‌ترین آینده‌سازان کشور باشند.

زمین برای بقای خود به اندیشه‌ها و اراده‌های راسخ ما نیاز دارد.

برای عضویت و آشنایی با نحوه‌ی کار دارالاکرام روی دکمه عضویت کلیک کنید.

خدمت‌رسان باشید

عضویت در دارالاکرام راهیست برای کمک به آسیب‌‎پذیرترین گروه جمعیتی؛ یعنی کودکان و نوجوانان، تا ضمن ادامه تحصیل، بتوانند بر مشکلات و چالش‌های آموزشی؛ بهداشتی-درمانی؛ روانشناسی و مددکاری فائق بیایند و با آرامش جسمی و روحی به ادامه تحصیل بپردازند و آینده‌ای متفاوت و بهتر از اکنونِ خود برای خود و جامعه بسازند. 13542#*780*