Skip to content

قلک های مهربانی

یکی از رسوم پسندیده فرهنگ ایرانیان پرداخت صدقه است. که از قدیم الایام یکی از راه های کمک به مستمندان بوده است. دارالاکرام نیز به عادت مرسوم موسسات خیریه صندوق های کوچکی و بزرگی را جهت جمع آوری صدقات طراحی نموده است. صندوق های کوچک یکبار مصرف و قابل بازیافت در منزل و محل های شخصی مورد استفاده قرار می گیرند و صندوق های بزرگ جهت استفاده در مراکز عمومی همچون بیمارستان ها، مدارس و … طراحی شده اند که اشخاص حقوقی بانیان آن هستند.

هر سه ماه یکبار صاحبان قلک ها می توانند درخواست تعویض قلک داده و با ارائه قلک موجود قلک جدیدی دریافت نمایند.

برای دریافت قلک با شماره تلفن : 88088999-021 داخلی107 و  106  می توانید تماس حاصل فرمائید.

 

قلک های محیطی در ابعاد مختلف و بزرگ

 

قلک های خانگی در ابعاد مختلف