اشتغال و کارآفرینی

موسسه خیریه دارالاکرام در راستای اهداف خود جهت خود کفایی، اشتغال زایی و توانمندسازی مددجویان و خانواده های تحت پوشش، در تلاش است با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت  و ایجاد بستری مناسب بستر شکوفایی و زمینه اشتغال پایدار دانش آموزان و خودکفایی آنان را فراهم سازد.

همچنین در مواردی با کمک همیاران و بانیان اقدام به ایجاد فضاهای مناسب برای مادران دانش آموزان نموده است تا بتوانند از طریق کار و فعالیت نیازهای خانواده خویش را فراهم سازند.

همچنین از طریق رایزنی با سازمان فنی و حرفه ای کشور به زودی در شهرهای مختلف امکان استفاده از خدمات این سازمان فراهم خواهد شد و دانش آموزانی که نزدیک به فارغ التحصیلی هستند خواهند توانست با حضور در دوره های کارآموزی کسب مهارت نموده و به اشتغال بپردازند و از این طریق توانمند شوند.