نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم و هنر و فناوری و فرهنگ سازی و محسوس باشد. و هوش، خلاقیت  موجب  تولید و گسترش دانش و نوآوری، و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتلای کشور گردد.

موسسه خیریه دارالاکرام در نظر دارد در کنار حمایت های همه جانبه خود از دانش آموزان مستعد تحصیل، استعداد های برتر آنها را شکوفا نموده و امکان بروز آنها فراهم نماید تا در کنار تاثیری که بر زندگی و آینده وی دارد، گام مهمی در راستای توسعه و رشد کشور برداشته شود زیرا هر کشوری برای توسعه خود نیازمند نیروهای نخبه و توانمند خود است. این امکان با حمایت های سایر ارگان های فرهنگی و آموزشی مهیا می شود و زمینه تعالی و هدایت آن‌ها به قله‌های رفیع علم و دانش هموار می گردد

.
از جمله اقداماتی که در این حوزه صورت می پذیرد، شامل موارد ذیل می باشد:
•برگزاری آزمون های هوش
•برگزاری کلاس های مشاوره
•برگزاری کارگاه های علمی و مهارتی
•معرفی افراد نخبه به نهادهای ذیربط
•شناسایی مخترعان و پشتیبانی جهت ثبت و حمایت از تولید