Skip to content

بیانیه ماموریت دارالاکرام:

  • حمایت از دانش آموزان مستعد در خطر ترک تحصیل بر پایه خرد، مهربانی و کرامت
  • بیش از 17 سال سابقه فعالیت و بیش از 2500 دانش آموز و دانشجو تحت پوشش در 13 شهر کشور
  • استفاده از به روزترین امکانات رایانه ای، کرامت ذاتی انسانی، شفافیت مالی صد در صدی
  • و در دور افتاده ترین نقاط محروم کشور به منظور حذف معضل ترک تحصیل کودکان
  • با تکیه بر حمایت های مالی و معنوی مردمی