نظر به اینکه دانش آموزان بورسیه تحت پوشش و همچنین خانواده آنان در اغلب موارد، نیاز به آموزش های فرهنگی و اجتماعی دارند، “کارگروه فرهنگی” که متشکل از همکاران موسسه و مددکاران است در هنگام ورود و پس از ان با بررسی های ماهیانه از طریق تماس با دانش اموز نیازهای وی و خانواده اش را بررسی نموده و ایجاد امکانات لازم در راستای رفع این نیازها را در دستور کار قرار می دهند.

از جمله روش های رفع نیازهای فرهنگی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

•فراهم آوردن تسهیلات و امکانات‎ لازم برای‎ ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت؛
•برگزاری اردوهای فرهنگی درون و برون شهری؛
•احیاء و تقویت عزت و کرامت فردی؛
•برگزاری کلاس های آموزشی و هنری، برگزاری مراسم و مجالس مختلف و انجام اقدامات فرهنگی مختلف؛
•غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان؛
•شناسایی و حمایت از استعداد های درخشان و نخبگان جوان؛
•ارائه مشاوره فردی و گروهی بهداشت روانی ،اجتماعی و فرهنگی
•آموزش مهارت های زندگی به خانواده ها