اخبار شعبه مشهد

🌸 با نام و یاد خالق مهربان 🔴 🔴 گزارش مهمترین اقدامات واحدهای مختلف موسسه دارالاکرام – شعبه مشهد (20 آذر الی 25 آذر 1400) ✅✅✅ واحد آموزشي و فرهنگی 1ـ بارگذاری محتوای آموزشی در کانال های درسی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف (مشاوره، انگیزشی، درسی، کتاب صوتی)2ـ پیگیری مسائل آموزشی 23 نفر از دانش آموزان […]

🌸 با نام و یاد خالق مهربان 🔴 🔴 گزارش مهمترین اقدامات واحدهای مختلف موسسه دارالاکرام – شعبه مشهد (13 آذر الی 18 آذر 1400) ✅✅✅ واحد آموزشي و فرهنگی 1ـ بارگذاری محتوای آموزشی در کانال های درسی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف (مشاوره، انگیزشی، درسی، کتاب صوتی)2ـ معرفی 8 نفر از دانش آموزان کتابخوان شعبه […]

مقام اول طراحی ربات در مسابقات بین المللی کامپیوتر

کسب مقام اول طراحی ربات در مسابقات کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر توسط یکی از دانشجویان بورسیه دارالاکرام سجاد دانشجوی بورسیه دارالاکرام در قالب یک تیم کاری توانست اولین ربات قنات نورد دوزیست در جهان را طراحی نموده و مقام اول در مسابقات کنفرانس بین المللی کامپیوتر را کسب کند. ضمن عرض تبریک به این جوان کوشا […]

گزارش اقدامات آبان ماه شعبه مشهد

همراهان خوب و مهربان دارالاکرام سلام؛ گزارش اقدامات آبان ماه 1400، در حوزه‌های مختلف که با الطاف الهی و حمایت شما خیراندیشان محترم شعبه مشهد در خراسان‌رضوی صورت گرفته؛ جهت استحضار تقدیم میگردد: ✅حوزه آموزشی و فرهنگی: ♦️بارگذاری محتوای آموزشی در کانال های درسی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف (مشاوره، انگیزشی، درسی، کتاب صوتی)♦️ارائه مشاوره تحصیلی […]

گزارش اقدامات شعبه مشهد

🌸 با نام و یاد خالق مهربان 🔴 🔴 گزارش مهمترین اقدامات واحدهای مختلف موسسه دارالاکرام – شعبه مشهد (6 آذر الی 11 آذر 1400) ✅✅✅ واحد آموزشي و فرهنگی 1ـ بارگذاری محتوای آموزشی در کانال های درسی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف (مشاوره، انگیزشی، درسی، کتاب صوتی)2ـ معرفی 65 نفر از دانش‌آموزان (نهم و دوازدهم) […]

🌸 با نام و یاد خالق مهربان 🔴 🔴 گزارش مهمترین اقدامات واحدهای مختلف موسسه دارالاکرام – شعبه مشهد (29 آبان الی 04 آذر 1400) ✅✅✅ واحد آموزشي و فرهنگی 1ـ بارگذاری محتوای آموزشی در کانال های درسی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف (مشاوره، انگیزشی، درسی، کتاب صوتی) و برگزاری مسابقه مهارتی در فضای مجازی2ـ ارائه […]

گفت و گوی مدیر شعبه مشهد دارالاکرام با روزنامه شهرآرا

انعکاس بخشی از فعالیت های موسسه دارالاکرام در استان خراسان رضوی در گفتگوی مدیر شعبه مشهد این خیریه با روزنامه شهرآرا خیریه دارالاکرام مشهد با تمرکز بر خیر موثر، با استفاده از قدرت اجتماع و متعهد ساختن‌ افراد به پرداخت مبالغی اندک و با هدف خودکفایی و شناسایی استعدادهای جامعه‌ی دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر، […]

گزارش اقدامات شعبه مشهد

🌸 با نام و یاد خالق مهربان 🔴 🔴 گزارش مهمترین اقدامات واحدهای مختلف موسسه دارالاکرام – شعبه مشهد (22 آبان الی 27 آبان 1400) ✅✅✅ واحد آموزشي و فرهنگی 1ـ بارگذاری محتوای آموزشی در کانال های درسی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف (مشاوره، انگیزشی، درسی، کتاب صوتی)2ـ ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به 4 نفر از […]

گزارش هفته سوم آبان مشهد

🌸 با نام و یاد خالق مهربان 🔴 🔴 گزارش مهمترین اقدامات واحدهای مختلف موسسه دارالاکرام – شعبه مشهد (15 آبان الی 20 آبان 1400) ✅✅✅ واحد آموزشي و فرهنگی 1ـ بارگذاری محتوای آموزشی در کانال های درسی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف (مشاوره، انگیزشی، درسی، کتاب صوتی)2ـ ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به 3 نفر از […]

🌸 با نام و یاد خالق مهربان 🔴 🔴 گزارش مهمترین اقدامات واحدهای مختلف موسسه دارالاکرام – شعبه مشهد (8 آبان الی 13 آبان 1400) ✅✅✅ واحد آموزشي و فرهنگی 1ـ بارگذاری محتوای آموزشی در کانال های درسی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف (مشاوره، انگیزشی، درسی، کتاب صوتی)2ـ ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و بالینی به یکی […]