Skip to content

Category: اخبار شعبه مشهد

گزارش عملکرد اسفند ماه دارالاکرام شعبه مشهد

گزارش مهم ترین اقدامات اسفند ماه 1401 شعبه مشهد

همراهان خوب و مهربان دارالاکرام سلام؛ گزارش اقدامات موسسه دارالاکرام در اسفند ماه 1401، در حوزه‌های مختلف که با الطاف الهی و حمایت شما خیراندیشان محترم شعبه مشهد در خراسان‌رضوی
ادامه مطلب >
روز درختکاری

برگزاری جشن روز درختکاری برای دانش آموزان شعبه مشهد دارالاکرام

این برنامه در فضای سبز پارک جنگلی وکیل آباد با توزیع نهال های آماده برای کاشت بین دانش آموزان همراه با آموزش همیاران و کارشناسان فضای سبز جهت کاشت درختان همراه بود.
ادامه مطلب >
گزارش مهم ترین اقدامات بهمن ماه شعبه مشهد دارالاکرام

گزارش مهم ترین اقدامات بهمن ماه 1401 شعبه مشهد

همراهان خوب و مهربان دارالاکرام سلام؛ گزارش اقدامات موسسه دارالاکرام در بهمن ماه 1401، در حوزه‌های مختلف که با الطاف الهی و حمایت شما خیراندیشان محترم شعبه مشهد در خراسان‌رضوی
ادامه مطلب >
گزارش مهم ترین اقدامات دی ماه دارالاکرام شعبه مشهد

‍ گزارش مهم ترین اقدامات دی ماه 1401 شعبه مشهد

همراهان خوب و مهربان دارالاکرام سلام؛ گزارش اقدامات موسسه دارالاکرام در دی ماه 1401، در حوزه‌های مختلف که با الطاف الهی و حمایت شما خیراندیشان محترم شعبه مشهد در خراسان‌رضوی
ادامه مطلب >
گزارش آذر شعبه مشهد

گزارش مهم ترین اقدامات آذر ماه 1401 شعبه مشهد

همراهان خوب و مهربان دارالاکرام سلام؛ گزارش اقدامات موسسه دارالاکرام در آذر ماه 1401، در حوزه‌های مختلف که با الطاف الهی و حمایت شما خیراندیشان محترم شعبه مشهد در خراسان‌رضوی
ادامه مطلب >

 گزارش مهم ترین اقدامات آبان ماه 1401 شعبه مشهد

همراهان خوب و مهربان دارالاکرام سلام؛ گزارش اقدامات موسسه دارالاکرام در آبان ماه 1401، در حوزه‌های مختلف که با الطاف الهی و حمایت شما خیراندیشان محترم شعبه مشهد در خراسان‌رضوی
ادامه مطلب >

بازدید از آرامگاه فردوسی و هارونیه – دانش آموزان شعبه مشهد

خانه کرامت (دارالاکرام) در راستای فعالیت های فرهنگی و تفریحی برای دانش‌آموزان بورسیه خود؛ روز سوم آذرماه برنامه بازدید از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی را برای 28 نفر از دانش‌آموزان
ادامه مطلب >

گزارش مهم ترین اقدامات مهر ماه 1401 شعبه مشهد

همراهان خوب و مهربان دارالاکرام سلام؛ گزارش اقدامات شهریور ماه 1401، در حوزه‌های مختلف که با الطاف الهی و حمایت شما خیراندیشان محترم شعبه مشهد در خراسان‌رضوی صورت گرفته؛ جهت
ادامه مطلب >

گزارش مهم ترین اقدامات 23 تا 28 مهرماه-شعبه مشهد

🌸 با نام و یاد خالق مهربان 🔴 🔴 گزارش مهمترین اقدامات واحدهای مختلف موسسه دارالاکرام – شعبه مشهد (23 مهر تا 28 مهر 1401)   ✅✅✅ واحد آموزشي و
ادامه مطلب >

گزارش مهم ترین اقدامات 9 تا 21مهر – شعبه مشهد

🌸 با نام و یاد خالق مهربان 🔴 🔴 گزارش مهمترین اقدامات واحدهای مختلف موسسه دارالاکرام – شعبه مشهد (9 مهر تا 21 مهر 1401)   ✅✅✅ واحد آموزشي و
ادامه مطلب >