Skip to content

سامانه آنلاین بورسیه تحصیلی به مهربانی

پس از حدود 17 سال فعالیت و ارائه خدمات مختلف معیشتی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی به دانش آموزان مستعد تحصیل دارالاکرام در راستای ارائه خدمات بهینه و در دسترس به دانش آموزان سراسر کشور، استفاده از پتانسیل افراد داوطلب در ارائه خدمات و ارائه خدمات منسجم و شفاف نرم افزار به مهربانی در سال 1396 به صورت رسمی راه اندازی شد.

به مهربانی تلاشی است گروهی برای حمایت از تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل

در سال 1394 گسترش کمی و کیفی فعالیت ها در دستور کار موسسه که تبدیل به سازمانی بالغ و توانمند شده بود قرار گرفت. مناسب ترین راهکار برای دست یابی به این هدف استفاده تکنولوژی روز و استفاده از بستر اینترنت بود. بنابراین پلتفرم به مهربانی ایجاد شد تا دسترسی به دانش آموزان مناطق دوردست، سهولت در ارائه خدمات بر بستر اینترنت و یکپارچگی اطلاعات را ایجاد کند و بتواند تمام مردم کشور در هر جایی از دنیا را برای رفع معضل ترک تحصیل کودکان همراه کند. پلتفرم به مهربانی این امکان را می دهد تا هر فردی با هر تخصصی بتواند حتی به اندازه معرفی یا شناسایی این دانش آموزان همراه شود و یا با قبول بورسیه یک یا چند دانش آموز با خاطری آسوده به انجام فعالیت نیکوکارانه بپردازد. مطمئن باشد بورسیه پرداختی به دست دانش آموز می رسد و او می تواند در هر جایی از کشور که هست به خدمات آموزش از راه دور دسترسی پیدا کند

آدرس سایت به مهربانی: https://bemehrbani.com/

به مهربانی، سامانه آنلاین حمایت از تحصیل کودکان