هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا به‌منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می‌شوند.

خلق هر اثر هنری، با پرورش استعداد های ذاتی هر شخص تحقق می یابد. بنابراین موسسه فرهنگی دارالاکرام برای رشد خلاقیت در دانش آموزان تحت پوشش، با شناسایی افراد نخبه و علاقه مند و همیاری اساتید و مربیان هنرمند سعی در توانمند نمودن آنها در زمینه های مختلف می نماید.
از جمله اقداماتی که در این حوزه صورت می پذیرد، شامل موارد ذیل می باشد:
•برگزاری کلاس های طراحی و نقاشی
•برگزاری کلاس موسیقی
•برگزاری کلاس های هنرهای دستی و بافندگی
•برگزاری کلاس های تئاتر
•برگزاری کلاس های ادبی