با توجه به شیوع بیماری کرونا و آموزش مجازی دانش آموزان موسسه دارالاکرام سعی در فراهم نمودن کتاب های آموزشی برای دانش آموزان دارد تا ایشان بتوانند با دغدغه کمتری به فراگیری مطالب درسی بپردازند .

با همکاری ستاد دارالاکرام ، 133 جلد کتاب از آموزشگاه قلم چی جذب و در اختیار دانش آموزان دبیرستانی موسسه فرهنگی دارالاکرام شعبه جهرم قرار گرفت .