ردکردن این

انتقادات و پیشنهادات

فرم نظرات، پیشنهادات و انتقادات

نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما همراهان گرامی در هر بخش از فعالیت های موسسه دارالاکرام، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات یاری خواهد رساند.
همچنین هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملکرد موسسه، توسط مدیران ارشد و مدیریت عامل بررسی می شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان لحاظ گردند.

پر کردن هیچ یک از فیلد ها بجز پیام اجباری نمی باشد، فقط جهت پیگیری می توانید ایمیل و یا شماره تماس خود را ثبت نمایید.