مشارکت موسسه دارالاکرام با کمیسیون حقوق بشر ایران در برگزاری کارگاه آموزشی

موسسه دارالاکرام در ادامه فعالیت های و راستای تقویت ابزارها و آموزشهای لازم جهت خدمت به دانش آموزان مستعد و طی تفاهم نامه با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، در تاریخ 98.3.29 دو کارگاه آموزشی با موضوع حقوق کودک و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی، روز چهارشنبه  مورخ بیست و نهم خردادماه سال 98، پیرو تفاهم نامه مشترک با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، اولین کارگاه با موضوع زنان سرپرست خانوار و حقوق کودک با حضور اساتید برجسته و مجرب در دفتر ستاد برگزار گردید.
در بخش اول سرکار خانم شریعت پناهی رئیس اداره مشاوره و مدیریت خانواده اداره کل بانوان شهرداری تهران و دانش پژوه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، توضیحاتی درخصوص خدمات ارائه شده به زنان سرپرست خانوار از جانب کمیسیون و شهرداری در مناطق 22 گانه تهران عنوان نمودند.
در بخش دوم آقای دکتر هدایتی، دکترای حقوق بین الملل، با درنظر گرفتن مفاد اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان و با توجه به اینکه در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند که تحت شرایط دشوار زندگی می کنند به تشریح 40 ماده کنوانسیون حقوق کودک پرداختند ( از نظر كنوانسيون‌ منظور از كودك‌ افراد زير سن‌ 18 سال‌ است‌) و در ادامه جناب آقای دکتر سیدعلی کاظمی دارای سابقه ارزنده در زمینه پژوهش و تدریس حقوق کودک، درخصوص تعریف و تقسیم بندی وضعیت زندگی کودک، پشتیبانی و حمایت از کودکان توضیحات جامعی را تشریح نمودند.
پیرو تفاهم نامه با کنوانسیون حقوق بشر اسلامی ایران از اطلاعات و دانش اساتید برجسته در زمینه های فوق الذکر در کارگاه های آتی در ستاد و سایر شعب به صورت دوره ای و مستمر نیز بهره مند خواهیم شد.

سرکار خانم شریعت پناهی رئیس اداره مشاوره و مدیریت خانواده اداره کل بانوان شهرداری تهران

آقای دکتر هدایتی، دکترای حقوق بین الملل

آقای دکتر سیدعلی کاظمی دارای سابقه ارزنده در زمینه پژوهش و تدریس حقوق کودک

همیاران ارزنده دارالاکرام در حوزه حقوق کودک، جناب آقای دکتر کاظمی و جناب آقای دکتر هدایتی