بسم الله الرحمن الرحیم

خوشبخت ترین مخلوق خدا خواهیم بود
اگر امروز را آنچنان زندگی کنیم که ،
گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره،
و نه گذشته‌ای برای حسرت…..
در قلب خود باور داشته باشیم
که حادثه ای شگفت انگیز
قرار است اتفاق بیفتد
باور کنید همان میشود که باور دارید
عاشق زندگیتان باشید ……

طرح توان افزایی و ارتقاء تاب آوری اجتماعی زنان که با همکاری تشکل‌های غیردولتی استان قم صورت گرفته است) :
موسسه دارالاکرام یکی ازچهارتشکلی بود که قبول مسولیت نمود واین کارگاه را برگزارنمود
وازهمه مهمتر برای دارالاکرام شعبه قم باعث افتخار است که استاد کار این کارگاه یکی از مادران باسواد موسسه دارالاکرام بوده است که به عنوان مربی و استادکار جهت آموزش معرفی شده : آموزشهای لازم را دیده و مورد تایید استانداری قرار گرفته است وقبول کرده این دوره کارگاه آموزشی را برگزارنماید – درشعبه قم کارگاه آموزشی با حضور( ۱۹ ) نفر از مادران به مدت (۱۵ )روز برگزار گردیده است که برای مادران شرکت کننده بسبارسودمند بوده است
قابل ذکراست که درپایان دوره آموزش از مادران آزمون گرفته شده که قرار است گواهی مربوطه صادر گردد واین گواهی جزو دستاورد دانش آموزان موسسه محاسبه شود در آخرین جلسه که با حضور نماینده استانداری درموسسه دارالاکرام برگزار گردید ضمن انجام مسابقه . جایزه ای به افراد شرکت کننده اهدا گردید
هماهنگی برگزاری کارگاه + مکان جلسه + حضورمادران به عهده موسسه بود وهزینه استاد + پذیرایی جلسات وجایزه به عهده استانداری بود
مسئول مددکاری دارالاکرام شعبه قم