دانش آموزان بورسیه دارالاکرام در استان البرز، با همکاری همیاران  دندان پزشکی در این استان  و در طرح  سلامتی دهان و درمان تحت معالجه و درمان قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی، دارالاکرام در ارائه خدمات به خانواده ها و دانش آموزان بورسیه همواره تلاش می کند تا با همکاری همیاران و بانیان خود خدمات پنجگانه درمانی، فرهنگی، آموزشی، مددکاری و معیشتی را به نحو مطلوب ارائه نماید لذا در این راستا  با عنایت تیم دندان پزشکی استان البرز و کلینیک دندان پزشکی در شهر کرج خدمات دندان پزشکی از قبیل : عصب کشی ، پرکردن ،کشیدن ، جرم گیری، برای کلیه دانش آموزان بورسیه دارالاکرام در این استان تامین شد و دانش آموزان به صورت ماهیانه مورد درمان قرار خواهند گرفت.
این فرآیند به صورت رایگان و تا اتمام درمان دندانهای دانش آموزان بورسیه دارالاکرام انجام می گردد و لازم به ذکر است این کلینیک با چندین خیریه به صورت داوطلبانه در استان البر همکار و مشارکت دارد.