دهمین جلسه از کارگاه مهارت ویژه مادران دانش آموزان بورسیه در محل نمایندگی دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران- قم که به تازگی دراختیار موسسه قرارگرفته  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی دارالاکرام- الفبای فردا، این کارگاه در راستای توانمند سازی و ارتقاء دانش و مهارت آموزی خانواده ها و با حضور جمعی از مادران دانش آموزان بورسیه به مدت 90 دقیقه برگزارگردید.

بنابر این گزارش، دراین جلسه، خانم حسینی(کارشناسی ارشد روانشناسی و مسئول مرکز مشاوره تبسم استان قم) پیرامون روابط بین فردی، رفتارهای کودک-والد-بالغ، انواع رفتارهای والد گونه و… به ایراد سخن پرداخته و به سوالات مادران در این زمینه پاسخ دادند که با استقبال خوبی از سوی شرکت کنندگان مواجه گردید