برگزاری کارگاه روانشناسی برای خانواده های تحت پوشش شیراز

به گزارش روابط عمومی شعبه گل نرگس شیراز، کارگاه روانشناسی با موضوع پاسخ به سوالات جنسی کودکان در روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۲/۱۷ با حضور جمعی از مادران دانش آموزان بورسیه، در خانه محله سهل آباد شیراز و با همت واحد فرهنگی و بهداشتی موسسه برگزار شد.

در این جلسه، سرکار خانم شفیعی، کارشناس ارشد روانشناسی و یکی از همیاران موسسه، در رابطه با آموزش مسائل جنسی به کودکان، پوشش کودکان و نحوه پاسخگویی صحیح به سوالات جنسی آن ها مطالب مفیدی را بیان نمودند که با استقبال شرکت کنندگان همراه بود و در پایان، ایشان پاسخگوی سوالات مادران بودند.