اردوی علمی- تفریحی دانش آموزان بورسیه البرزی به مناسبت روز جوان و هفته موزه و میراث فرهنگی با حضور 50 نفر از آنان در موزه علم و فناوری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی دارالاکرام، در این بازدید، دانش آموزان از سالن ها و بخش های مختلف موزه علم و فناوری به شرح ذیل دیدن کردند:

* سالن فناوری های بومی

به معرفی شاخه های مختلف علوم پایه می پردازد و دستاورد های دانشمندان ایران و اسلام را در قالب آثار تعاملی ارائه می دهد.

*گالری علم

این گالری سعی در معرفی شاخه های مختلف علوم پایه دارد و مفاهیم بنیادی را در قالب دستگاه های تعاملی و آزمایش های جذاب نمایش می‌دهد.

خاطر نشان می شود در طول این بازدید، کارگاه مهیج و علمی به مدت یک ساعت برای دانش آموزان همراه باپذیرایی برگزار گردید.