همه روزش احساس

مهر در پایان است نکند مهر تو با تقویم است           من ز تقویم دلت باخبرم همه ماهش مهر است

به گزارش روابط عمومی  شعبه مشهد، یکی از همیاران پزشک با مراجعه به موسسه، تعداد ۱۰ نفر از دانش آموزان تحت پوشش را معاینه کرده و برای هریک پرونده سلامت تهیه شد تا در صورت داشتن مشکلات پزشکی به پزشکان متخصص معرفی شوند این معاینات به صورت هفته ای ادامه دارد تا بتوانیم تمام دانش آموزان را معاینه و مشکلات شان را به کمک پزشکان همیار عزیز موسسه حل نماییم. در این مسیر از همیاران پزشک دیگر برای درمان دانش آموزان نیز مساعدت بعمل می آید. لازم می دانیم در اینجا از تمامی کسانی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در این امر ما را یاری نموده اند سپاسگذاری نماییم .