معاینات دوره ای رایگان دانش آموزان بورسیه/ “درمانگاه رضوی” شیراز، حامی بهداشت و درمان دارالاکرام

دکتر حمید رضا زارع، پزشک و مسئول درمانگاه خیریه رضوی” شیراز به جمع همیاران موسسه دارالاکرام پیوست .

 درمانگاه رضوی از این به بعد تمامی دانش آموزان بورسیه را به صورت دوره ای معاینه می نماید.

بر این اساس مقرر گردید واحد بهداشت و درمان موسسه، دانش آموزان تحت حمایت را در طول هفته وحتی روزهای جمعه و تعطیل به درمانگاه معرفی و به صورت دوره ای معاینه شوند.

درمانگاه مذکور علاوه بر نتیجه معاینات دوره ای در صورت نیاز دانش آموزان به معاینات تکمیلی و یا ویزیت متخصصین، مراتب را به موسسه اعلام و خدمات درمانی ارائه می نماید .