برگزاری کلاس زبان در شعبه مشهد

 

به گزارش مسئول فرهنگی آموزشی ، با توجه به اهمیت درس زبان انگلیسی در مقطع هفتم، واحد آموزشی شعبه مشهد برآن شد تا کلاس های مستمر در این درس برگزار کند. کلاس ها از تاریخ 20/11/92 آغاز و تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت. مقرر شده است هر 2 جلسه یکبار از دانش آموزان امتحان گرفته شده و با کارت امتیاز تشویق شوند تا برای مطالعه ترغیب شوند.