کارگاه بهداشت ویژه خانواده های تحت پوشش با عنوان سبک های تغذیه سالم با همت واحد بهداشت و درمان شعبه قم، در تاریخ 18 فروردین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شعبه قم، این کارگاه از ساعت 9:30 تا ساعت 10:30 و با حضور تعدادی از مادران و دانش آموزان تحت پوشش، در محل موسسه برگزار شد و در آن مطالب جامعی در حوزه تغذیه سالم با توجه به طبع افراد، انتخاب مواد غذایی طبیعی در سبد تغذیه روزانه وتوجه به تغذیه فرزندان در سن رشد توسط کارشناس طب سنتی و همیار موسسه سرکار خانم ایزدی عنوان شد. در پایان جلسه کارشناس مربوطه پاسخگوی سوالات حاضرین بودند.

لازم به ذکر است در خاتمه کارگاه، پوشاک و بروشور بهداشتی با موضوع پیشگیری از کمبود ید بین افراد شرکت کننده توزیع شد.