اهدای کامپیوتر به ۳ نفر از دانش آموزان بورسیه مشهد

 

تامین ابزار و وسائل آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش برای ادامه تحصیل، یکی از فعالیت های مهم موسسه فرهنگی دارالاکرام می باشد.

به گزارش روابط عمومی شعبه مشهد، بر اساس گزارش ها و نیازسنجی های به عمل آمده توسط مددکاران شعبه مشهد، سه نفر از دانش آموزان بورسیه شعبه مشهد برای انجام پروژه های درسی نیاز به کامپیوتر داشتند که با پی گیری های واحد مددکاری و با همت بانیان امر در تاریخ ۹۳/۱۰/۲۹ سه دستگاه کامپیوتر به این دانش آموزان اهدا شد.