کارگاه مشاوره گروهی و انفرادی فرزند پروری در شیراز

 

کارگاه مشاوره گروهی و انفرادی با هدف آموزش مهارت های فرزند پروری در جهت بهبود روابط بین فرزند و والدین و حفظ سلامت روانی دانش آموز و با حضور جناب آقای پوریان و سرکار خانم راحله شفیعی کارشناس ارشد مشاوره در خانه محله های مناطق تحت پوشش دارالاکرام به صورت مستمر و هفتگی در حال برگزاری می باشد .

بنابر این گزارش در این کارگاه ها مباحث:

  • ارتباط والدین و تاثیر آن در تربیت فرزند
  • نقش تربیت در کاهش آسیب فرزندان
  • نقش آسیب های مراحل کودکی
  • پرورش فرزندان امیدوار و موفق
  • تربیت و سلامت جنسی کودکان
  • ایجاد استقلال در کودکان
  • نقش بازی در رشد کودکان
  • کمال گرایی والدین و تربیت فرزندان
  • پرورش هویت دینی در کودکان

به تفصیل مورد بررسی و به خانواده های دانش آموزان بورسیه آموزش داده می شود.