اخبار شعبه قم

به لطف خدا وباتشکر ازحامیان بزرگوارضمن واریز بورسیه دی ماه دانش آموزان ۴۰۰بسته سبد معیشتی با کمک خیرین وبنیاد احسان تهیه شده ودراختیار خانواده های نیازمند تحت پوشش قرار گرفتموسسه دارالاکرام شعبه قم

اهداء دودستگاه تبلت به دانش آموزان موفق وتوانمند طبق نیت بانیانتابه امروز به لطف خداوند و كمك خيرين ۶۴عدد تبلت وموبایل به دانش آموزان تحت حمایت اهداء شده است وهنوز هم بیش از ۳۰نفر هستند كه براي ادامه تحصيل در اين شرايط به موبايل و يا تبلت نياز دارند.منتطرياري و كمك شماخوبان هستیم.

به لطف خدا بعد ازبهترشدن وضع کرونا اولین جلسه شورای راهبردی شعبه قم باحضور تعدادی ازاعضاءمحترم شورای راهبردی برگزار گردید دراین جلسه گزارشی ازعملکردچندماهه گذشته موسسه وتاثیرات کرونا برخانواده ها ومشکلات موجود موسسه ودانش آموزان به عرض اعضاء محترم رسانده شد وتصمیمات خوبی گرفته شدرونا اولین جلسه شورای راهبردی شعبه قم باحضور تعدادی ازاعضاءمحترم شورای […]

بنام خدا در تاریکی ها صبر باید ، پشت هر لحظه تلخ ، شادی خواهد رسید.در گوشه و کنار شهر اگر دیده باشید مخصوصا حاشیه شهرها پسران کوچک برای پر کردن اوقات فراغت با توجه به کمبود امکانات رفاهی با دوچرخه های خود در کوچه ها جولان می دهند. امیرمحمد عزیز یک دانش آموز کلاس […]

به لطف خدا درشعبه قم موفق شده ایم باکمک خیرین وبانیان عزیزتعداد 22دستگاه تبلت به ارزش 715000000 ریال تهیه وبه دانش آموزان فاقد لوازم مجازی اهدانماییم. (تاکنون بیش از 60دستگاه تبلت تهیه شده است)انشاالله تا نتیجه نهایی فراهم کردن لوازم تحصیل برای همه دانش آموزان ادامه خواهد داشت.شعبه قم