اخبار شعبه بوشهر

در جلسه ای با حضور آقای مهندس محمد ابراهیم خانی”مدیر دیجیتال مارکتینگ مؤسسه دارالاکرام” پروژه ی برند بوک دارالاکرام در شعبه بوشهر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه که مدیر شعبه بوشهر آقای غلامحسین کروبی و کارشناس شعبه خانم مریم فرهادی و یکی از همیاران نیک اندیش مؤسسه آقای فیاض بخش […]