مبانی دارالاکرام: حمایت، هدایت و حفاظت از استعدادهای کشور
دیدار نوروزی شهردار منطقه 6 تهران از موسسه خیریه دارالاکرام*

روز سه شنبه 10 فروردین 1400، آقای دکتر فرهادی، شهردار منطقه 6 تهران طی جلسه ای از موسسه دارالاکرام دیدار کرد. این بازدید با توجه به رویکرد ایشان به عنوان شهرداری استاندارد و علاقه مند به حوزه فرهنگ، دانش و توسعه منابع انسانی صورت گرفت. هم چنین باخبر شدیم دکتر فرهادی علاوه بر دارالاکرام که در حوزه کاری ایشان به فعالیت می پردازد، از چند مرکز مشابه دیگر در این منطقه دیدار کرده اند. ما نیز ضمن سپاس و آرزوی توفیقات بیشتر برای ایشان، امیدواریم دیگر مدیران اجرایی نیز نقش سمن ها را در توسعه کشور با نگاهی ویژه مورد توجه قرار دهند.

دکتر فرهادی ضمن تقدیر از دیدگاه خردمندانه دارالاکرام بر این نکته تاکید نمود که دارالاکرام می تواند خیری موثر و ماندگار باشد. ایشان جهت توسعه بیش از پیش موسسه ابراز امیدواری کرد و جهت همکاری و تعامل با آن خرسندی و آمادگی خویش را اعلام نمود. ایشان هم چنین در بخشی از این دیدار، فرهنگ سازی مناسب در حوزه نیازهای اقتصادی و دستیابی به یک آگاهی، خردورزی، اندیشه ورزی و گفتمان را ضروری دانست.

امید است شهرداری تهران و شهرداری مناطق نیز به آن حد از استاندارد لازم برسند که که نقش سمن ها و نیکوکارانه را جزئی از دیگر کارهای بزرگ شهر دانسته و و در توسعه آن نقش حمایتگر داشته باشند.

با ما در ارتباط باشید:
☎️۰۲۱٨٨٠٨٨٩٩٩

داخلی ١١٠

شبکه های اجتماعی ما:

✅https://t.me/bemehrbani
✅https://Bemehrbani.com
✅https://Instagram.com/bemehrbani