اندک شمارند آنان که بدانند بر روی صحنه زندگی از برای چه آمده و وارسته و بند گسسته از خویشتن خویش،  در گستره ای از کردارهای نیک، همگان را به انسانیتی اصیل رهنمون کرده باشند.‎
آری، نمی‌توان نگفت و ننوشت از آنان که عهده‌دار پژواک مهرورزی شده‌اند، آنان که تردید را به تصمیم رسانده و جوانه های کوچک انسانیت را بی‌ خستگی پاسدار شده‌ اند.

به لطف خدا و یاری یکی از خیرین نیکوکار موسسه خیریه دارالاکرام_نجف آباد

یک دستگاه لپ تاپ به ارزش5/100/000

به فائزه جان یکی از دانشجویان موسسه خیریه دارالاکرام_نجف آباد

اهداشد.

خیرعزیزمهرتان پایدار.

خانه » بلاگ » گزارش مهربانی

ابلاغیه ها اخبار اخبار ستاد اخبار شعب اخبار شعبه آذرشهر اخبار شعبه آستارا اخبار شعبه البرز اخبار شعبه ایلام اخبار شعبه بوشهر اخبار شعبه تهران اخبار شعبه جهرم اخبار شعبه جیرفت اخبار شعبه خمین اخبار شعبه زاهدان اخبار شعبه شوش اخبار شعبه شیراز اخبار شعبه قم اخبار شعبه مشهد اخبار شعبه نجف آباد جایزه سالانه روز کودک خیر و خرد سفیران دارالاکرام طرح آبا، آشتی با آموزش فراخوان ها متفرقه مصاحبه ها مناسبتی پادکست رادیو هسته سخت