ازهمه نیکوکاران ، بانیان خیر و همه ی بزرگوارانی در کنار دانش آموزان هستند، صمیمانه قدردانی می کنیم و از خداوند برای ایشان آرزوی سلامتی و سعادتمندی داریم.

1400/07/20