ازهمه نیکوکاران ، بانیان خیر و همه ی بزرگوارانی در کنار دانش آموزان هستند، صمیمانه قدردانی می کنیم و از خداوند برای ایشان آرزوی سلامتی و سعادتمندی داریم. 1400/10/26