با هماهنگی های صورت گرفته توسط روابط عمومی دارالاکرام آذرشهر و به پیشنهاد دوست عزیز و روحانی دغدغه مند آذرشهر جناب آقای ابوالفضل حسین زاده، فرصتی پیش آمد تا به اتفاق بانی شعبه آقای دکتر طباطبایی بهمراه سرپرست شعبه آقای دکتر قهرمان نژاد، دیداری با حاج آقای اصغری از مدرسین حوزه علمیه بناب در آن محل داشته باشیم. فعالیت ها و اهداف مؤسسه در این جلسه تشریح گردیدند خوشبختانه فعالیتهای مؤسسه مورد استقبال قرار گرفت و قول دادند که مساعدت نمایند و در ضمن پیشنهاد نمودند که دیداری هم با امام جمعه محترم بناب داشته باشیم که این دیدار هم صورت گرفت و حاج آقای بنابی بر ضرورت توجه به مسایل دینی و معرفتی در کنار توجه به مسایل معیشتی را تأکید نمودند و توصیح دادند که هدف از این فعالیتها بایستی توانمند سازی افراد در تمام زمینه ها باشد و در ادامه گزارشی در رابطه با برنامه های مؤسسه جهت تربیت انسانهای چند بعدی ارائه گردید. امام جمعه محترم شهرستان بناب نیز که ازافراد محبوب و خیر اندیش منطقه می باشند، قول همکاری و حمایت از فعالیت های موسسه دارالاکرام و دانش آموزان تحت پوشش را دادند./و.پ

حوزه علمیه بناب